“Beohemik”d.o.o.Preduzeće “Beohemik”d.o.o. Zemun bavi se proizvodnjom boja, lakova i zaštitnih premaza. Posebno mesto u našem proizvodnom programu zauzimaju emajl-lakovi i antikorozivni premazi, osnovni i zaštitni, na uljanoj i brzošušivoj bazi.

Veoma smo zadovoljni kvalitetom mikrotalka KOLTEX COLOR KT1, tako da smo značajan deo proizvodnje poslednjih godina bazirali na ovoj sirovini. Ranije smo koristili isključivo Fin Talk 15, ali nas je kvalitet KT1 prinudio da ga sve više koristimo. Drugi razlog, ali ne manje značajan, je naša izuzetno korektna saradnja sa “Credicom International” d.o.o. Beograd, ekskluzivnim uvoznikom mikrotalka Koltex Color KT1 za Srbiju, BiH, Crnu Goru i Makedoniju.

Ranko Davidović, direktor
BEOHEMIK d.o.o., Zemun