Naši proizvodi

BELI CEMENT


BELI CEMENT GLACIER CEM I


Pakovanje - 25kg, papirne kese sa PE postavom, 1 paleta/1,600kg.

AALBORG CEM I


AALBORG WHITE® cement vam daje mogućnost izbora bilo koje boje spektra kada proizvodite beton ili suve smese.


PRAŠKASTI PIGMENTI


CRVENI TP 303


Crveni gvožđe oksid Fepren TP 303 se koristi za pigmentaciju boja, bojenih gipsanih aditiva, azbestnih cemenata i betonskih krovova, bojenih ploča i opeke (preporučena doza 3-5% težine cementa).

CRVENI CK130


Crveni gvožđe oksid, CK 130 se koristi za pigmentaciju boja, bojenih gipsanih aditiva, azbestnih cemenata i betonskih krovova, bojenih ploča i opeka (preporučena doza 3-5% težine cementa).

CRVENI MR 25


Ovaj povoljni pigment preporučujemo za jednoslojne tehnologije ili za masovnu pigmentaciju sa dvoslojnom tehnologijom, za primenu u građevinskoj industriji.

CRVENI MR 50


U skladu sa cenom i kvalitetom ovo je savršen pigment za pigmentaciju betonskih proizvoda (preporučena doza ne više od 5% težine cementa).

ZELENI HROM OKSID


Koristi se kao dodatak u zidovima peći, u proizvodnji antikorozivnih i vatrootpornih površina, premaznih kompozicija.

ZELENI CK 835


Koristi se u proizvodnji cementnih proizvoda (preporučena doza je 3-5% težine cementa), pločica, krovova, itd...

BRAON K 500


Koristi se za izradu bojenih betonskih ploča, pločica, podova (preporučena doza je 3-5% težine cementa).

BRAON K 663


Koristi se za izradu bojenih betonskih ploča, pločica, podova (preporučena doza je 3-5% težine cementa).

ŽUTI CK 920


Koristi se u proizvodnji premaznih kompozicija, gipsanih mešavina, bojenih cigala (preporučena doza je 3-5% težine cementa), pločica, krovova, itd...

KAJSIJA CK 960


Koristi se u proizvodnji premaznih kompozicija, gipsanih mešavina, bojenih cigala (preporučena doza je 3-5% težine cementa), pločica, krovova, itd...

PLAVI ULTRAMARIN


Pigment optimalne cene, preporučujemo za jednoslojnu tehnologiju ili za bojenje sa dvoslojnom tehnologijom u građevinskoj industriji.

CRNI CK 722


Uglavnom se koristi u građevinskoj industriji i u industriji boja i lakova. Pandan za Bayferrox Crna 330.


ALUMINANTNI CEMENTI


ALI PRE CSA Klinker


Gorkal 40 je hidraulično vezivo koje se brzo vezuje. Dodaje se u vatrostalne smese, beton i prefabrikovane proizvode.

GORKAL 40


Gorkal 40 je hidraulično vezivo koje se brzo vezuje. Dodaje se u vatrostalne smese, beton i prefabrikovane proizvode.

GORKAL 80


Gorkal 80 je hidraulično vatrootporno vezivo sa visokim sadržajem AI₂O₃. Ovaj materijal je kreiran u cilju zadovoljavanja potreba najzahtevnijih klijenata u pogledu vatrostalnih parametara i mehaničkih osobina.

GORKAL 70


Gorkal 70 je hidraulično vatrootporno vezivo koje se dodaje u proizvodnji betona, maltera i vatrootpornih smesa, gde se dostižu temperature do 1700 ₀C.

GORKAL 50


Gorkal 50 je hidraulično vezivo koje se dodaje u proizvodnji vatrootpornog betona i izolacionih smesa, pri temperaturama od 1300 - 1450 0C.

GORKAL 70F


Gorkal 70F je jedinstveno inovativno hidraulično vatrootporno vezivo koje je karakteristično po dosad neprevaziđeno brzom vezivanju.


BOKSIT


SHAFT KILN BOKSIT


Visoke performanse čine boksit pogodnim za sisteme koji moraju biti otporni na trenje, proklizavanja i abrazivne snage.

ROTARY KILN BOKSIT


Visoke performanse čine boksit pogodnim za sisteme koji moraju biti otporni na trenje, proklizavanja i abrazivne snage.


KORUND


BRAON KORUND


Braon korund je fleksibilan materijal koji se dobija postepenim topljenjem boksita u električnoj peći.

BELI KORUND


Beli korund se proizvodi topljenjem čistog Al2O3 u indukcionoj peći. Nakon hlađenja, beli korund se tretira i sortira, čime se dobija sirovina visoke klase koja je neophodna za proizvođenje zrna belog korunda.


OSTALI PROIZVODI


TITAN DIOKSID KTR 720


Zbog svoјe visoke otpornosti na atmosferske uticaјe, dobre disperzne i optičke karakteristike koristi se kao konvertibilan.

TALK KT 1


Talk KT 1, ima visoku belinu, pa je visoki kvalitet razlog zašto se koristi u industriji boja i lakova. Poseduje nizak sadržaj Fe, Ca i minimalni gubitak na žarenju.

TITAN DIOKSID R-001


Beli prah sa kristalografskim oblikom Rutila, netoksičan, nezapaljiv i hemijski neaktivan. Površina je tretirana aluminijumskim jedinjenjima (u iznosu od 3%, kao Al2O3) i modifikovana hidrofilnim organskim jedinjenjima.