BELI KORUND

Beli korund se proizvodi topljenjem čistog Al2O3 u indukcionoj peći. Nakon hlađenja, beli korund se tretira i sortira, čime se dobija sirovina visoke klase koja je neophodna za proizvođenje zrna belog korunda.

Beli korund se proizvodi topljenjem čistog Al2O3 u indukcionoj peći. Nakon hlađenja, beli korund se tretira i sortira, čime se dobija sirovina visoke klase koja je neophodna za proizvođenje zrna belog korunda.

Zrna belog korund imaju odlične karakteristike i pogodni su za proizvodnju abrazivnih alata. Beli korund se takođe koristi za proizvodnju vatrostalnih materijala. Ovaj beli korund sadrži preko 99,6% Al2O3 koji garantuje najveći mogući kvalitet abrazivnih zrna.

Upotreba:

Proizvodnja brusnih alata bele boje i instrumenata sa keramičkim, smolnim, magnezitnim, šelakim i gumenim vezivima. Proizvodnja vatrostalnih blokova, cigla, cemenata, keramičkih kesica, katalizora i u zbijenim smešama. Posebno pečenje različitih materijala i proizvoda. Proizvodnja filtera i mlaznica difuzije. Brušenje materijala sa slobodnim zrnima. Proizvodnja delova za elektroizolaciju.

Pakovanje - 25kg, papirne kese sa PE postavom, 1 paleta/1,000kg.

  • office@credicom.rs
  • +381 (0)11 329 24 29
  • +381 (0)11 329 22 90
  • +381 (0)11 329 09 48
  • +381 (0)69 329 09 48NAŠI PROIZVODI: