BRAON KORUND

Braon korund je fleksibilan materijal koji se dobija postepenim topljenjem boksita u električnoj peći.

Braon korund je fleksibilan materijal koji se dobija postepenim topljenjem boksita u električnoj peći. Osnovna sirovina za proizvodnju je kalcinirani boksit koji se dobija topljenjem na temperaturi višoj od 2000˚C.

Upotreba:

Braon korund, zbog svojih karakteristika /visoka krutost i tvrdoća/ koristi se tamo gde je prisutan veliki mehanički napor sa trenjem ili brušenjem, na primer, kod metala (vrlo teške legure, kovani metali, čelik) ili kod brušenja drveta. Ove karakteristike mogu da se koriste u proizvodnji brušenih površina, brusnih alata i instrumenta kao i u procesu miniranja.

Pakovanje - 25kg, papirne kese sa PE postavom, 1 paleta/1,000kg.

  • office@credicom.rs
  • +381 (0)11 329 24 29
  • +381 (0)11 329 22 90
  • +381 (0)11 329 09 48
  • +381 (0)69 329 09 48NAŠI PROIZVODI: