TITAN DIOKSID R-001

Beli prah sa kristalografskim oblikom Rutila, netoksičan, nezapaljiv i hemijski neaktivan. Površina je tretirana aluminijumskim jedinjenjima (u iznosu od 3%, kao Al2O3) i modifikovana hidrofilnim organskim jedinjenjima.

Titan Dioksid pigment tipa

R-2 (PN-EN ISO 591-1:2002)
II (ASTM D476-00)

Informacije o proizvodu

Beli prah sa kristalografskim oblikom Rutila, netoksičan, nezapaljiv i hemijski neaktivan. Površina je tretirana aluminijumskim jedinjenjima (u iznosu od 3%, kao Al2O3) i modifikovana hidrofilnim organskim jedinjenjima.

TITANPOL® R-001 ima veoma dobre optičke osobine (visok nivo sjaja, nizak nivo zamagljenog sjaja, veoma dobru rasvetnu moć i neprozirnost), lako se raspršuje i izdržljiv je na atmosferske uticaje.

Tipične hemijske i fizičke vrednosti

Gustina [g/cm3] - 4,1
Sadržaj titan dioksida [% m/m] od kojih rutila poseduje - min. 95
Sadržaj rutilne forme - min. 98
Materija nestabilna na 105°C [% m/m] - maks. 0,5
Materija rastvorljiva u vodi [% m/m] - maks. 0,5
Ostatak na situ 45 mm [% m/m] - maks. 0,02
Svetlina - 95,5
Puna senka (boja primese belog sistema) - -7,0
Relativna snaga rasejanja *) - 100
Snaga rasvete - 1 850
Prizvuk (boja primese sivog sistema) - 3,5
pH vrednost vodene suspenzije - 7,5
Apsorpcija ulja [g/100g of pigment] - 21
Otpornost vodenog ekstrakta [Ω x cm] - min. 12 000
*) Utvrđeno u odnosu internog standarda TITANPOL- a ® R-001 u alkidnoj pasti na zapremini pigmenta u koncentraciji PVC = 17%.

Primena

TITANPOL® R-001 je pigment široke primene, naročito preporučljiv za unutrašnje boje, (industrijske, arhitektonske, dekorativne, reparativne), vazdušno-sušljive emajle,emajle peći, visoko solidne boje, premaze kalema i premaze, drvene premaze, praškaste premaze, boje za obeležavanje puta, štamparske boje visokog sjaja.

Ovaj pigment se može uspešno koristiti za pigmentaciju plastike (PVC, plastisols, poliolefine, nezasićenog poliestera, poliesternih obloga u vidu gela, vinil podova, linoleuma, silicijum robe, poliuretana, polistirenes), pigmentih koncentrata i koncentrata za nijansiranje neke od veštačkih ili sintetičkih vlakana.

Ovaj pigmenta ima široku primenu u industriji papira (celuloza, papirni premazi, tapeta), i u industriji kože.

Bezbednost korišćenja

TITANPOL® R-001 je bezbedan u transportu, primeni i odlaganju.

Ovaj pigment se može bezbedno koristiti u materijalima za pakovanje hrane.

Ova klasa ima sertifikat br. NA 94 9001 od NATEC instituta, Hamburg, 1994, kao pigment koji je u skladu sa BGA zahtevima čistoće za proizvodnju ambalaže za prehrambene proizvode.

Pakovanje - 25kg, papirne kese sa PE postavom, 1 paleta/1,000kg.

  • office@credicom.rs
  • +381 (0)11 329 24 29
  • +381 (0)11 329 22 90
  • +381 (0)11 329 09 48
  • +381 (0)69 329 09 48NAŠI PROIZVODI: