CRVENI MR 50

U skladu sa cenom i kvalitetom ovo je savršen pigment za pigmentaciju betonskih proizvoda (preporučena doza ne više od 5% težine cementa).

Hemijski naziv - Fe2O3

Forma - fini prah crvene boje

Fizičko-hemijske karakteristike

Crveni gvožđe oksid pigment MR 50 je prirodni pigment sa dobrim optičkim karakteristikama. Otporan je na svetlo i toplotu, a ne menja mu se niti hemijski niti fizički status pod uticajem vlage, baza i slabih kiselina. Inertan je na rastvarače, ulja i uljane smole. Jednostavan je za rastvaranje u svim vrstama medijuma (vode, ulja, uljanih smola). Apsorbuje UV zračenja i štiti proizvode u kojim je integrisan.
UV otpornost– 8/8
Termička otpornost - 250°C

Primena: U skladu sa cenom i kvalitetom ovo je savršen pigment za pigmentaciju betonskih proizvoda (preporučena doza ne više od 5% težine cementa).

Pakovanje: 25 kg višeslojne papirne vreće, 1000kg na paleti, zaštićeno folijom

Napomena: Nudimo kompletan asortiman praškastih pigmenata. Odlikuju ih najpovoljnije cene na tržištu i visok kvalitet: velike mogućnosti nijansiranja, trajnost, svetlosna i termička otpornost. Imaju široku primenu u građevinarstvu (bojenje trotoara, betonskih pločica, krovova, maltera, asfalta...), ali i u proizvodnji boja, kermičkoj industriji itd.

  • office@credicom.rs
  • +381 (0)11 329 24 29
  • +381 (0)11 329 22 90
  • +381 (0)11 329 09 48
  • +381 (0)69 329 09 48NAŠI PROIZVODI: