GORKAL 50

Gorkal 50 je hidraulično vezivo koje se dodaje u proizvodnji vatrootpornog betona i izolacionih smesa, pri temperaturama od 1300 - 1450 0C.

Gorkal 50 je hidraulično vezivo koje se dodaje u proizvodnji vatrootpornog betona i izolacionih smesa, pri temperaturama od 1300 - 1450 0C. Takođe se koristi u mnogobrojnim metodama kod popravaka.

Veoma je hidaulički aktivan, ostvaruje svoje najbolje rezultate 2 sata nakon primene. Koristi se u raznim industrijama: energije, stakla, metalurgije, čelika, hemije i cemenata. Brzo se homogenizuje i u roku od 12 sati sve njegove osobine dolaze do izražaja i do 80%.

Pakovanje - 25kg, papirne kese sa PE postavom, 1 paleta/1,000kg.

  • office@credicom.rs
  • +381 (0)11 329 24 29
  • +381 (0)11 329 22 90
  • +381 (0)11 329 09 48
  • +381 (0)69 329 09 48NAŠI PROIZVODI: