GORKAL 70

Gorkal 70 je hidraulično vatrootporno vezivo koje se dodaje u proizvodnji betona, maltera i vatrootpornih smesa, gde se dostižu temperature do 1700 ₀C.

Gorkal 70 je hidraulično vatrootporno vezivo koje se dodaje u proizvodnji betona, maltera i vatrootpornih smesa, gde se dostižu temperature do 1700 ₀C.
Gorkal 70 ima stabilan hemijski sastav i ostvaruje odlične rezultate posle kratkog vremena. Koristi se u istim industrijama kao Gorkal 50.
Takođe se korisiti kod monolitnih radova i kod prefabrikovanih elemenata.

Pakovanje - 25kg, papirne kese sa PE postavom, 1 paleta/1,000kg.

  • office@credicom.rs
  • +381 (0)11 329 24 29
  • +381 (0)11 329 22 90
  • +381 (0)11 329 09 48
  • +381 (0)69 329 09 48OUR PRODUCTS: