GORKAL 80

Gorkal 80 je hidraulično vatrootporno vezivo sa visokim sadržajem AI₂O₃. Ovaj materijal je kreiran u cilju zadovoljavanja potreba najzahtevnijih klijenata u pogledu vatrostalnih parametara i mehaničkih osobina.

Gorkal 80 je hidraulično vatrootporno vezivo sa visokim sadržajem AI₂O₃. Ovaj materijal je kreiran u cilju zadovoljavanja potreba najzahtevnijih klijenata u pogledu vatrostalnih parametara i mehaničkih osobina.
Zahvaljujuci visokoj vatrostalnosti i čistoći, Gorkal 80 može da se koristi u raznim oblastima gde je visoka vatrootpornost (do 1800 ₀C) neophodna. Takođe ima odlične performanse u sredinama sa umanjenom količinom kiseonika.

Pakovanje - 25kg, papirne kese sa PE postavom, 1 paleta/1,000kg.

  • office@credicom.rs
  • +381 (0)11 329 24 29
  • +381 (0)11 329 22 90
  • +381 (0)11 329 09 48
  • +381 (0)69 329 09 48OUR PRODUCTS: