HGP d.o.o.Preduzeće HGP d.o.o. Novi Sad bavi se proizvodnjom širokog spektra materijala za završne građevinske radove. Značajan udeo u proizvodnji imaju disperzivne boje, plemeniti malteri, mase za izravnavanje, lepila i malteri za mašinsko malterisanje.

Nabavku sirovina vršimo isključivo od renomiranih i međunarodno priznatih proizvođača, pri čemu se posebno vodi računa o očuvanju životne sredine i ljudskog zdravlja.

Veoma smo zadovoljni saradnjom sa ”Credicom International” d.o.o. Beograd, našim dugogodišnjim dobavljačem mikrotalka “Koltex Color” tipa KT1. Vrhunski standardan kvaliteta ove sirovine, korektne cene i redovne isporuke u potpunosti se poklapaju sa osnovama naše poslovne strategije.  

 HGP d.o.o. Novi Sad
G-đa Radmila Janković, Tehnički direktor