ŠAMOT Darosava ddŠAMOT Darosava dd pripada holdingu Šamot Aranđelovac. Locirani smo u Darosavi u neposrednoj blizini sirovinske baze, rudnika Aranđelovačkog basena vatrostalnih glina. Imamo sopstvenu infrastrukturu, 150 zaposlenih radnika, sertifikat za inplementaciju standarda ISO-9001 od 2002.godine, tradiciju od sedamdeset pet godina i značajni proizvodni kapacitet.

Proizvodimo šamotne opeke i vezivni šamotni materijal od osnivanja 1935. godine, za metalurgiju, toplane, elektrane i druge termičke agregate (peći, kotlovi, dimnjaci...).

Za proizvodnju koristimo vatrostalne gline iz našeg rudnika a ostale sirovine kupujemo od proverenih proizvođača. To su mahom vatrostalni aluminantni cementi: Gorkal 40, Gorkal 50, Gorkal 70, Gorkal 70F, paljeni visoko - aluminantni materijali: Koltex korund, Jaro glina, boksit i sl.

U nabavci navedenih sirovina izabrali smo za partnera preduzeće Credicom International iz Beograda kao pouzdanog i proverenog dobavljača, kako bi očuvali i unapredili kvalitet naših proizvoda.

Sa Credicomom, kroz jasnu i otvorenu komunikaciju i zajednički rad na razvoju i unapređivanju naših proizvoda ostvarujemo obostrano korisnu i dugoročnu saradnju. Brzinom isporuka, stalnošću deklarisanog kvaliteta i efikasnošću, Credicom se zasluženo našao na listi naših glavnih dobavljača.

Dragoslav Jelić dipl.ing.maš, direktor 
Šamot Darosava d.d.