Saradnja sa JP Hipodrom Beograd


{„main-title“:{„component“:“hc_title“,“id“:“main-title“,“title“:“Saradnja sa JP Hipodrom Beograd“,“subtitle“:““,“title_content“:{„component“:“hc_title_empty“,“id“:“title-empty“}},“section_5ZtkF“:{„component“:“hc_section“,“id“:“section_5ZtkF“,“section_width“:““,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“vertical_row“:““,“box_middle“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“section_content“:[{„component“:“hc_column“,“id“:“column_vtfQF“,“column_width“:“col-md-12″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_title_tag“,“id“:“N5Ms4″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“text“:“Saradnja sa JP Hipodrom Beograd“,“tag“:“h1″},{„component“:“hc_pt_post_informations“,“id“:“WWBke“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“post_type_slug“:““,“position“:“left“,“date“:true,“categories“:true,“author“:true,“share“:true},{„component“:“hc_space“,“id“:“nDlQB“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_image_box“,“id“:“GyuCs“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://credicom.rs/wp-content/uploads/2019/04/1171318410349hipodrom-logo.jpg|250|410|100001382″,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:false,“link“:““,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false,“icon“:““,“style“:““,“icon_position“:““,“image_animation“:““,“icon_animation“:““,“thumb_size“:“large“,“icon_hidden“:true,“img_box_inner_caption“:true,“caption_img_box“:““,“alt“:““},{„component“:“hc_space“,“id“:“JWp12″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_wp_editor“,“id“:“a5Nrc“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“editor_content“:“ U sklopu mnogobrojnih radova koje je rukovodstvo JP Hipodrom Beograd preduzelo u poslednje tri godine, kako bi ovaj značajan prostorni i ambijentalni kompleks Beograda što pre povratio svoj stari sjaj, posebno mesto ima saradnja sa kompanijom Credicom International. Naime, u ne bas lakim vremenima, kada je […]


Read more

Credicom pokrenuo Facebook stranicu


{„main-title“:{„component“:“hc_title“,“id“:“main-title“,“title“:“Credicom pokrenuo Facebook stranicu“,“subtitle“:““,“title_content“:{„component“:“hc_title_empty“,“id“:“title-empty“}},“section_5ZtkF“:{„component“:“hc_section“,“id“:“section_5ZtkF“,“section_width“:““,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“vertical_row“:““,“box_middle“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“section_content“:[{„component“:“hc_column“,“id“:“column_vtfQF“,“column_width“:“col-md-12″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_title_tag“,“id“:“N5Ms4″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“text“:“Credicom pokrenuo fan stranicu na Facebook“,“tag“:“h1″},{„component“:“hc_pt_post_informations“,“id“:“WWBke“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“post_type_slug“:““,“position“:“left“,“date“:true,“categories“:true,“author“:true,“share“:true},{„component“:“hc_space“,“id“:“nDlQB“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_image_box“,“id“:“GyuCs“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://credicom.rs/wp-content/uploads/2019/04/947131842703812256731794da19dbbd0534256800672_orig.jpg|250|410|100001370″,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:false,“link“:““,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false,“icon“:““,“style“:““,“icon_position“:““,“image_animation“:““,“icon_animation“:““,“thumb_size“:“large“,“icon_hidden“:true,“img_box_inner_caption“:true,“caption_img_box“:““,“alt“:““},{„component“:“hc_space“,“id“:“JWp12″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_wp_editor“,“id“:“a5Nrc“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“editor_content“:“ Obaveštavamo sve posetioce i poslovne partnere da nas od skoro mogu pronaći i na društvenoj mreži Facebook. „},{„component“:“hc_space“,“id“:“PZZHG“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_grid_list“,“id“:“tPjS3″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“tab_index“:“0″,“images“:[],“content“:[],“icon“:““,“column“:“col-md-3″,“mobile_column“:““,“row“:“row-7″,“margins“:““,“thumb_size“:“large“,“lightbox_size“:“large“,“gallery“:false,“lightbox_animation“:““,“hover_animation“:““,“icon_animation“:““,“icon_position“:““,“hide_icon“:true,“thumbnail“:false,“pagination“:false,“pag_items“:““,“pag_scroll_top“:false,“pag_animation“:““,“pag_size“:“pagination-sm“,“pag_centered“:false,“pag_hide_controls“:true,“pag_data_options“:““,“load_more“:false,“lm_items“:““,“lm_lazy“:false,“lm_button_text“:“Load more“,“lm_animation“:““},{„component“:“hc_space“,“id“:“F02wW“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_social_share_buttons“,“id“:“9KSOS“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“type“:“circle_tt“,“position“:“left“,“link_type“:“share“,“text“:““,“social_colors“:false,“fb“:true,“fb_link“:““,“tw“:true,“tw_link“:““,“g+“:true,“g+_link“:““,“li“:true,“li_link“:““}]}],“section_settings“:““},“scripts“:{„lightbox“:“jquery.magnific-popup.min.js“,“toolstip“:“bootstrap/js/bootstrap.popover.min.js“},“css“:{„lightbox“:“scripts/magnific-popup.css“},“css_page“:“.post-template-default .sidebar-cnt { nn}“,“template_setting“:{„settings“:{„id“:“settings“}},“template_setting_top“:{},“page_setting“:{„settings“:[„lock-mode-off“]},“post_type_setting“:{„settings“:{„image“:“https://credicom.rs/wp-content/uploads/2019/04/947131842703812256731794da19dbbd0534256800672_orig.jpg|250|410|100001370″,“excerpt“:“Obaveštavamo sve posetioce i poslovne partnere da nas od skoro mogu pronaći i na društvenoj mreži Facebook.“,“extra_1″:““,“extra_2″:““,“icon“:{„icon“:““,“icon_style“:““,“icon_image“:““}}}}


Read more

ŠAMOT Darosava dd


{„main-title“:{„component“:“hc_title“,“id“:“main-title“,“title“:“ŠAMOT Darosava dd“,“subtitle“:““,“title_content“:{„component“:“hc_title_empty“,“id“:“title-empty“}},“section_5ZtkF“:{„component“:“hc_section“,“id“:“section_5ZtkF“,“section_width“:““,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“vertical_row“:““,“box_middle“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“section_content“:[{„component“:“hc_column“,“id“:“column_vtfQF“,“column_width“:“col-md-12″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_title_tag“,“id“:“N5Ms4″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“text“:“ŠAMOT Darosava dd“,“tag“:“h1″},{„component“:“hc_pt_post_informations“,“id“:“WWBke“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“post_type_slug“:““,“position“:“left“,“date“:true,“categories“:true,“author“:true,“share“:true},{„component“:“hc_space“,“id“:“nDlQB“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_image_box“,“id“:“GyuCs“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://credicom.rs/wp-content/uploads/2019/04/8591318515559hipodrom-logo.jpg|250|410|100001358″,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:false,“link“:““,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false,“icon“:““,“style“:““,“icon_position“:““,“image_animation“:““,“icon_animation“:““,“thumb_size“:“large“,“icon_hidden“:true,“img_box_inner_caption“:true,“caption_img_box“:““,“alt“:““},{„component“:“hc_space“,“id“:“JWp12″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_wp_editor“,“id“:“a5Nrc“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“editor_content“:“ ŠAMOT Darosava dd pripada holdingu Šamot Aranđelovac. Locirani smo u Darosavi u neposrednoj blizini sirovinske baze, rudnika Aranđelovačkog basena vatrostalnih glina. Imamo sopstvenu infrastrukturu, 150 zaposlenih radnika, sertifikat za inplementaciju standarda ISO-9001 od 2002.godine, tradiciju od sedamdeset pet godina i značajni proizvodni kapacitet. Proizvodimo šamotne opeke i vezivni šamotni materijal od […]


Read more

“Beohemik”d.o.o.


{„main-title“:{„component“:“hc_title“,“id“:“main-title“,“title“:““Beohemik”d.o.o.“,“subtitle“:““,“title_content“:{„component“:“hc_title_empty“,“id“:“title-empty“}},“section_5ZtkF“:{„component“:“hc_section“,“id“:“section_5ZtkF“,“section_width“:““,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“vertical_row“:““,“box_middle“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“section_content“:[{„component“:“hc_column“,“id“:“column_vtfQF“,“column_width“:“col-md-12″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_title_tag“,“id“:“N5Ms4″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“text“:““Beohemik”d.o.o.“,“tag“:“h1″},{„component“:“hc_pt_post_informations“,“id“:“WWBke“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“post_type_slug“:““,“position“:“left“,“date“:true,“categories“:true,“author“:true,“share“:true},{„component“:“hc_space“,“id“:“nDlQB“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_image_box“,“id“:“GyuCs“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://credicom.rs/wp-content/uploads/2019/04/8901318515901hipodrom-logo.jpg|250|410|100001342″,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:false,“link“:““,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false,“icon“:““,“style“:““,“icon_position“:““,“image_animation“:““,“icon_animation“:““,“thumb_size“:“large“,“icon_hidden“:true,“img_box_inner_caption“:true,“caption_img_box“:““,“alt“:““},{„component“:“hc_space“,“id“:“JWp12″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_wp_editor“,“id“:“a5Nrc“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“editor_content“:“ Preduzeće “Beohemik”d.o.o. Zemun bavi se proizvodnjom boja, lakova i zaštitnih premaza. Posebno mesto u našem proizvodnom programu zauzimaju emajl-lakovi i antikorozivni premazi, osnovni i zaštitni, na uljanoj i brzošušivoj bazi. Veoma smo zadovoljni kvalitetom mikrotalka KOLTEX COLOR KT1, tako da smo značajan deo proizvodnje poslednjih godina bazirali na ovoj sirovini. Ranije smo koristili isključivo Fin Talk […]


Read more

Cementni proizvodi d.o.o.


{„main-title“:{„component“:“hc_title“,“id“:“main-title“,“title“:“Cementni proizvodi d.o.o.“,“subtitle“:““,“title_content“:{„component“:“hc_title_empty“,“id“:“title-empty“}},“section_5ZtkF“:{„component“:“hc_section“,“id“:“section_5ZtkF“,“section_width“:““,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“vertical_row“:““,“box_middle“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“section_content“:[{„component“:“hc_column“,“id“:“column_vtfQF“,“column_width“:“col-md-12″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_title_tag“,“id“:“N5Ms4″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“text“:“Cementni proizvodi d.o.o.“,“tag“:“h1″},{„component“:“hc_pt_post_informations“,“id“:“WWBke“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“post_type_slug“:““,“position“:“left“,“date“:true,“categories“:true,“author“:true,“share“:true},{„component“:“hc_space“,“id“:“nDlQB“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_image_box“,“id“:“GyuCs“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://credicom.rs/wp-content/uploads/2019/04/6301318516165hipodrom-logo.jpg|250|410|100001327″,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:false,“link“:““,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false,“icon“:““,“style“:““,“icon_position“:““,“image_animation“:““,“icon_animation“:““,“thumb_size“:“large“,“icon_hidden“:true,“img_box_inner_caption“:true,“caption_img_box“:““,“alt“:““},{„component“:“hc_space“,“id“:“JWp12″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_wp_editor“,“id“:“a5Nrc“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“editor_content“:“ Delatnost preduzeća Cementni proizvodi d.o.o. Vlasotince je proizvodnja maltera-fasadnih završnih premaza za građevinarstvo.  U proizvodnom procesu koristimo beli cement marke ITALCEMENTI-Devnya, tip CEM I 52,5N Glacier. Veoma smo zadovoljni kvalitetom ovog belog cementa, posebno niskim sadržajem magnezijuma i gvožđa, kao i normalnom brzinom postizanja čvrstoće.  Zbog niskog sadržaja gvožđa pogodan je za […]


Read more

Distributer hemijskog giganta ZCH Police


{„main-title“:{„component“:“hc_title“,“id“:“main-title“,“title“:“Distributer hemijskog giganta ZCH Police“,“subtitle“:““,“title_content“:{„component“:“hc_title_empty“,“id“:“title-empty“}},“section_5ZtkF“:{„component“:“hc_section“,“id“:“section_5ZtkF“,“section_width“:““,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“vertical_row“:““,“box_middle“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“section_content“:[{„component“:“hc_column“,“id“:“column_vtfQF“,“column_width“:“col-md-12″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_title_tag“,“id“:“N5Ms4″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“text“:“Distributer hemijskog giganta ZCH Police“,“tag“:“h1″},{„component“:“hc_pt_post_informations“,“id“:“WWBke“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“post_type_slug“:““,“position“:“left“,“date“:true,“categories“:true,“author“:true,“share“:true},{„component“:“hc_space“,“id“:“nDlQB“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_image_box“,“id“:“GyuCs“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://credicom.rs/wp-content/uploads/2019/04/4711320161309logo.jpg|250|168|100001303″,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:false,“link“:““,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false,“icon“:““,“style“:““,“icon_position“:““,“image_animation“:““,“icon_animation“:““,“thumb_size“:“large“,“icon_hidden“:true,“img_box_inner_caption“:true,“caption_img_box“:““,“alt“:““},{„component“:“hc_space“,“id“:“JWp12″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_wp_editor“,“id“:“a5Nrc“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“editor_content“:“ Poštovana Gospodo, Od 25.10.2011. godine zastupamo na tržištu Srbije čuveni hemijski kombinat ZCH „POLICE“ (Poljska), koji je već više od 40 godina na tržištima Evrope i sveta poznat po kvalitetu svojih proizvoda. Na tržištu Srbije poznat je njihov titan dioksid, posebno tip TYTANPOL  R-001.Za velike potrošače […]


Read more

HGP d.o.o.


{„main-title“:{„component“:“hc_title“,“id“:“main-title“,“title“:“HGP d.o.o.“,“subtitle“:““,“title_content“:{„component“:“hc_title_empty“,“id“:“title-empty“}},“section_5ZtkF“:{„component“:“hc_section“,“id“:“section_5ZtkF“,“section_width“:““,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“vertical_row“:““,“box_middle“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“section_content“:[{„component“:“hc_column“,“id“:“column_vtfQF“,“column_width“:“col-md-12″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_title_tag“,“id“:“N5Ms4″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“text“:“HGP d.o.o.“,“tag“:“h1″},{„component“:“hc_pt_post_informations“,“id“:“WWBke“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“post_type_slug“:““,“position“:“left“,“date“:true,“categories“:true,“author“:true,“share“:true},{„component“:“hc_space“,“id“:“nDlQB“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_image_box“,“id“:“GyuCs“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://credicom.rs/wp-content/uploads/2019/04/9341326796980HGP.jpg|250|410|100001292″,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:false,“link“:““,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false,“icon“:““,“style“:““,“icon_position“:““,“image_animation“:““,“icon_animation“:““,“thumb_size“:“large“,“icon_hidden“:true,“img_box_inner_caption“:true,“caption_img_box“:““,“alt“:““},{„component“:“hc_space“,“id“:“JWp12″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_wp_editor“,“id“:“a5Nrc“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“editor_content“:“ Preduzeće HGP d.o.o. Novi Sad bavi se proizvodnjom širokog spektra materijala za završne građevinske radove. Značajan udeo u proizvodnji imaju disperzivne boje, plemeniti malteri, mase za izravnavanje, lepila i malteri za mašinsko malterisanje. Nabavku sirovina vršimo isključivo od renomiranih i međunarodno priznatih proizvođača, pri čemu se posebno vodi računa o očuvanju životne […]


Read more

Providni cement i.light


{„main-title“:{„component“:“hc_title“,“id“:“main-title“,“title“:“Providni cement i.light“,“subtitle“:““,“title_content“:{„component“:“hc_title_empty“,“id“:“title-empty“}},“section_5ZtkF“:{„component“:“hc_section“,“id“:“section_5ZtkF“,“section_width“:““,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“vertical_row“:““,“box_middle“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“section_content“:[{„component“:“hc_column“,“id“:“column_vtfQF“,“column_width“:“col-md-12″,“animation“:““,“animation_time“:““,“timeline_animation“:““,“timeline_delay“:““,“timeline_order“:““,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“main_content“:[{„component“:“hc_title_tag“,“id“:“N5Ms4″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“text“:“Providni cement i.light“,“tag“:“h1″},{„component“:“hc_pt_post_informations“,“id“:“WWBke“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“post_type_slug“:““,“position“:“left“,“date“:true,“categories“:true,“author“:true,“share“:true},{„component“:“hc_space“,“id“:“nDlQB“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_image_box“,“id“:“GyuCs“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“image“:“https://credicom.rs/wp-content/uploads/2019/04/1661433325844picture-7718-zoom.jpg|480|640|100000841″,“link_type“:“classic“,“lightbox_animation“:““,“caption“:““,“inner_caption“:false,“new_window“:false,“link“:““,“link_content“:[],“lightbox_size“:““,“scrollbox“:false,“icon“:““,“style“:““,“icon_position“:““,“image_animation“:““,“icon_animation“:““,“thumb_size“:“large“,“icon_hidden“:true,“img_box_inner_caption“:true,“caption_img_box“:““,“alt“:““},{„component“:“hc_space“,“id“:“JWp12″,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“size“:“m“,“height“:““},{„component“:“hc_wp_editor“,“id“:“a5Nrc“,“css_classes“:““,“custom_css_classes“:““,“custom_css_styles“:““,“editor_content“:“ Zadovoljstvo nam je da vam predstavimo i.light,  inovativni i revolucionarni proizvod naseg partnera ITALCEMENTI GROUP. Naš novi proizvod i.light će vas oduševiti! Po kvalitetu, lepoti, dugotrajanosti i funkcionalnosti, pravo je rešenje za Vaš poslovni i životni ambijent.                            i.light je prefabrikovani betonski panel koji propušta svetlost.  Ima veoma široku oblast […]


Read more